Persoonlijk lidmaatschap

Een persoonlijke registratie biedt vele voordelen. Om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen bereiken met onze evenementen zijn er ook enkele voorwaarden aan een persoonlijk lidmaatschap verbonden: 

  • Je herkent jezelf in het profiel Vastgoedmanager of Vastgoedontwikkelaar;
  • Je bent in het bezit van een diploma van een vastgoedgerelateerde HBO of WO opleiding;
  • en/of je bent de afgelopen 5 jaar aaneengesloten werkzaam bent geweest in de vastgoedbranche.

Kosten
De kosten van een persoonlijke registratie bedragen slechts €250,- exclusief BTW op jaarbasis (€275,- zonder automatische incasso). Bij een ingangsdatum van het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar wordt de jaarlijkse bijdrage naar rato berekend.

Voor voltijd studenten geldt een gereduceerd tarief van €50,- exclusief BTW op jaarbasis. Gedurende de opleiding staan studenten geregistreerd als 'aspirant' en mogen de toevoeging 'RVGME' nog niet voeren. Bij een ingangsdatum van het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar wordt de jaarlijkse bijdrage naar rato berekend.

Na succesvolle registratie kun je kostenloos deelnemen aan alle VGME bijeenkomsten en word je opgenomen in het VGME register. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Registratie
Middels het aanmeldformulier kun je je eenvoudig aanmelden. Na aanmelding zal het VGME bestuur jouw profiel bekijken om zo te oordelen of je binnen de doelgroep past en als lid goedgekeurd kan worden. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing op het lidmaatschap. Mocht je vragen hebben over het VGME lidmaatschap, neem dan gerust contact op via ledenadministratie@vgme.nl

Opzeggen
Mocht je het lidmaatschap willen beëindigen dan kan dat uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar. Je kunt de opzegging, bij voorkeur met opgaaf van reden, sturen naar ledenadministratie@vgme.nl.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top