Bedrijfslidmaatschap

Wellicht wli je niet geregistreerd worden in het VGME register, maar wilt je je wel aansluiten bij VGME? Dan kan dat als VGME bedrijfslid. Elke onderneming kan zich aanmelden als bedrijfslid. Na aanmelding ben je met maximaal twee werknemers kosteloos welkom bij de VGME Vastgoedsocieteiten en wordt een bedrijfspagina ingericht.

Kosten
De kosten van een bedrijfslidmaatschap bedragen €550,- exclusief BTW op jaarbasis. Bij een ingangsdatum van het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar wordt de jaarlijkse bijdrage naar rato berekend.

Aanmelden
Middels het online aanmeldformulier kun je jouw onderneming eenvoudig aanmelden. Na aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact op. 

Opzeggen
Mocht je het lidmaatschap willen beëindigen dan kan dat uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar. Je kunt de opzegging, bij voorkeur met opgaaf van reden, sturen naar ledenadministratie@vgme.nl.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

back to top